Sarkop custom furniture
_MG_1143.jpg

Kvalitet & Miljö

_MG_1143.jpg
 

AS Sarkop följer de strängaste miljökraven. Dessa utgör en integrerad del av vår satsning på hållbar utveckling. AS Sarkop ger högsta prioritet åt miljön.

AS Sarkop följer ett kvalitetssäkringssystem som omfattar miljöstyrning. Tack vare detta kan negativ miljöpåverkan på omvärlden minimeras, följas och hållas under uppsyn.

Kvalitetssäkringssystemet ger information om:

  • våra mål

  • sättet att nå dessa

  • ansvarsfördelning

  • deadlines

Miljöstyrningssystemet är en garant för hållbarhet som möjliggör att upprätthålla miljösäkerhet och att erbjuda en sund miljö idag och i framtiden.

Vår målsättning
AS Sarkop har som målsättning att vara en ledande möbeltillverkare som utvecklar och lever upp till de bästa miljömålen.

Vision
AS Sarkop är en öppen, engagerad och pålitlig möbeltillverkare med fokus på kvalitetsstyrning. Vi använder resurser på ett effektivt sätt till förmån av en sund miljö. 

 
Sert.jpg