Sarkop custom furniture

Om oss

 

AS Sarkop är en av Estlands största och mest ansedda specialsnickerier med fokus på integrerade lösningar för inomhusmöbler inom offentlig miljö. Våra kunder kräver lösningar och produkter av högsta kvalitet så som för hotel, banker, restauranger, kontor, skolor, butiker, muséer och fartyg. Vår affärsfilosofi bygger på nära samarbete med våra kunder. Våra högt kvalificerade projektledare följer kunderna genom hela projektet, dvs från ax till limpa för att garantera slutprodukter som motsvarar kundens design och specifikation.